4. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi-Ekonomi ve Kentleşme

KONGRE TARİHİ
16 Ekim - 18 Ekim 2019

KONGRE ŞEHRİ
Ankara, Türkiye
KONGRE WEB SİTESİ
www.kentarastirmalari.org
DAVET
İçinde bulunduğumuz yüzyılın son çeyreği neoliberal ekonomi politiğin kent mekanı ve kentsel süreçler ile birlikte kendisini cisimleştirdiği bir evreyi ifade etmektedir. Endüstriyel üretim ilişkilerinden küresel finans ilişkilerine geçişte kentsel yapılı çevre üretimi yeni ekonomik paradigmanın en önemli parçası haline gelmiştir.

Hem üretim mekânlarının hem de üretim süreçlerinin etkileyicisi olarak kentleşme, sanayi devrimi ile beraber belirginleşmiş ve bir anlam kazanmıştır. Yıllar içinde yaşanan ekonomik değişimlerin ve kalkınma hamlelerinin sonuçları da kentsel yaşamın tüm süreçlerinde kendisini göstermiştir. Bu durum kentleşmenin ve kalkınmanın aynı zamanda birbirini etkileyen ve birbirinden etkilenen unsurlar olduğunun göstergesidir. Dolayısıyla, kentleşmenin dinamikleri olarak değerlendirdiğimiz sosyal, kültürel, ekolojik, ekonomik ve politik tüm göstergelerin, ekonomik kalkınma dinamiklerini de oluşturduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Bu anlamda üretilen politikaların ve yapılan hamlelerin bütüncül bir tutumla ortaya koyulması, kentlerin demografik ve sosyal yapısı da düşünülerek eşit ve adil bir yaklaşımla yeniden ele alınması gerekmektedir.

Dünyada giderek yaygınlaşan sanayisizleşme ve rant üretimine dayalı yeni kentleşme modelinin tartışılarak şehir insanının refahını arttıracak bütüncül kalkınma modellerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Yeni kentsel gerçekler göz önünde tutularak özel teşebbüsün kentsel alanda nasıl bir ekonomik strateji geliştireceğinin yanı sıra kamusal tesis ve arazilerin nasıl kullanılacağı, konut arzında benimsenen yaklaşımlar ve konut piyasasının durumu, mega projeler ile gerçekleştirilen büyük ölçekli altyapı yatırımları, kentsel alanda üretilen rantın dağıtımı ve tüm bunların yasal-yönetsel zeminleri, toplumsal-çevresel etkileri de yeni bir perspektifle farklı disiplinlerin katkılarıyla gözden geçirilmelidir.

Bu çerçevede tüm dünyada büyük bir çıkmaza giren neoliberal politik ekonomi ve coğrafi olarak yer değiştiren krizler karşısında kent ve ekonomi arasındaki ilişkinin yakın geçmişinin ve güncel durumunun tartışılmasına da ihtiyaç vardır.

IV. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, etkileri gündelik yaşamda görünür hale gelen kent ve ekonomi ilişkisini geniş bir çerçevede ele almayı amaçlamaktadır. Geleceğin kentlerinin yeniden düşünülmesine altlık oluşturabilecek farklı perspektiflerin de tartışılacağı kongreye bugünün sorunlarını saptayarak çözüm önerileri sunan çalışmalar beklenmektedir.

KONGREUZMANI.COM veritabanında kayıtlı etkinliklere ait tarih, yer ve diğer içerik detayları ilgili yıl içerisinde yetkili kurum tarafından değiştirilebilir. Lütfen etkinliğe ait resmi web sitesinden güncel bilgileri teyid ediniz. HATA BİLDİR: Bu etkinlik detaylarında hata varsa bize iletebilirsiniz.

Yorumlar


Takvime Ekle Google Outlook iCal
bir minduce projesidir
copyright 2010-2020 ©   |   kullanım koşulları & gizlilik
Kongre Ekle Eklenecek kongrenin bilgilerini giriniz.
Bizi Facebook'ta Takip Edin